Informacja z otwarcia ofert na dostawę paliwa

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. przekazuje do wiadomości informację z otwarcia ofert na:

Sukcesywną dostawę oleju napędowego określonego kodem CPV: 09134100-8

Informacja z otwarcia ofert