SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. ,,SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8”. Oferty należy przesyłać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8” na adres Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp….

Informacja na temat aktywacji środków zakupionych przez Internet

Pragniemy poinformować, że po wykonaniu doładowania konta przez stronę internetową mają Państwo 45 dni na aktywację zakupionych środków za pomocą kasownika w autobusie. Po upływie w/w terminu, w celu aktywacji środków muszą Państwo udać się osobiście do Punktu Personalizacji Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej, który znajduje się w następujących lokalizacjach: przy ul. Jana Samsonowicza 3 – Miejski…

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA ORAZ TRANSPORTU CHRONIONEGO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Usługa ochrony mienia oraz transportu chronionego – konwój i inkaso gotówki w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl lub w formie…

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW I TABORU AUTOBUSOWEGO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Usługa utrzymania czystości obiektów i taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl lub w formie papierowej w siedzibie…

ZAPYTANIE OFERTOWE PN. ,,DOSTAWA I SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO, Z OPCJĄ WYKUPU, ZAKUPU NOWEGO ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO”

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn. ,,Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, zakupu nowego elektrycznego samochodu osobowego”. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl Termin składania ofert: 14 listopada 2023 r. do godz….

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY LINII NR 5

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 04.10.2023 r. zmianie ulegną trasy przejazdu i rozkłady jazdy autobusów linii nr 5. Szczegóły zmian dostępne są na tabliczkach rozkładowych na przystankach autobusowych oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce eInfo :: Rozkład Jazdy MZK (mzkostrowiec.pl) TRASA PRZEJAZDU AUTOBUSÓW LINII NR 5 (od 04.10.2023 r.):…

Zmiana tras przejazdu autobusów i rozkładu jazdy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 16 czerwca 2023 roku zmianie ulegną trasy przejazdu i rozkłady jazdy linii autobusowych nr: 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zmiany wiążą się z kolejnym etapem przebudowy drogi DW 754 (prawa strona od ul. Okólnej do al. Jana Pawła II…

Zmiana rozkładu jazdy w związku z remontem ul. Sienkiewicza

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem drogi na ul. Sienkiewicza, od dnia 17.04.2023 r. zmianie ulega trasa przejazdu i rozkład jazdy linii nr 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 12, 13. Nowe rozkłady jazdy będą dostępne na tabliczkach rozkładowych na przystankach autobusowych oraz na stronie internetowej w zakładce rozkład…

Objazdy w związku z zamknięciem mostu na rzece Kamiennej

MZK Sp. z o.o. informuje, iż do dnia 19.03.2023 r. autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały zgodnie z obowiązującymi dotychczas rozkładami jazdy. W związku z zamknięciem Alei 3-go Maja od mostu na rzece Kamiennej do ul. Kilińskiego, od dnia 20.03.2023 r. autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały według nowych rozkładów jazdy. Nowe trasy przejazdu autobusów: Linia nr…