Przywrócenie obostrzeń w komunikacji publicznej

Od dnia 10 października br. na terenie całego kraju będzie obowiązywać żółta strefa epidemiczna. W celu ochrony naszych pasażerów oraz pracowników Zarząd MZK Sp. z o.o. podjął decyzję o przywróceniu wzmocnionych zasad bezpieczeństwa w autobusach. Od dnia 10 października 2020 roku we wszystkich autobusach MZK Sp. z o.o.: wstrzymuje się sprzedaż biletów przez kierowców, wprowadza…

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza podmioty uprawnione do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez MZK Sp. z o.o. za okres dwóch kolejnych lat, tj. za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. i…