ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY LINII NR 7

MZK Sp. z o. o. informuje, że w związku z remontem ul. Szkolnej od dnia 06.05.2024 r. zmianie ulega trasa przejazdu i rozkład jazdy linii nr 7. Szczegóły zmian na tabliczkach rozkładowych i na stronie internetowej www.mzkostrowiec.pl

Oferta sprzedaży autobusów

MZK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada do sprzedaży autobusy komunikacji miejskiej JELCZ M121I4 4 szt. i MAN A76 1 szt. Autobusy można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Spółki pod nr tel. 604932838 w godz. 700 do 1400 w siedzibie MZK Sp. z o.o., ul. Jana Samsonowicza 3,     27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  …

ZAPYTANIE OFERTOWE PN. ,,MODERNIZACJA SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 266 – POGOTOWIE TECHNICZNE”

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn. ,,Modernizacja samochodu specjalnego STAR 266 – Pogotowie techniczne”. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl Termin składania ofert: 18 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania…

INFORMACJA O KURSOWANIU AUTOBUSÓW W DNIACH: 30.10-01.11.2023 R.

Informujemy naszych pasażerów, że w dniach 30.10-01.11.2023 r. MZK Sp. z.o.o. uruchamia specjalne linie, dzięki którym łatwiej będzie dojechać do cmentarzy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gmin ościennych. W DNIACH 30, 31 PAŹDZIERNIKA – PONIEDZIAŁEK, WTOREK Komunikacja prowadzona będzie zgodnie z oznakowaniem na tabliczkach rozkładowych jak w dni robocze. Dodatkowo uruchomione zostaną linie specjalne: LINIA…

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8 ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie sektorowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych)   Termin składania ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1100 Termin otwarcia ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1130   Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr  1  – Formularz ofertowy Załącznik nr  2  – …

Portal okk.mzkostrowiec.pl już w pełni funkcjonalny

W dniu 20.01.2023 r. na portalu https://okk.mzkostrowiec.pl został uruchomiony sklep z pełnym asortymentem biletów okresowych i doładowań “elektronicznej portmonetki”. Przypominamy, że bilety i wpłaty na “elektroniczną portmonetkę” zakupione przez portal wymagają wykonania czynności doładowania karty w dowolnym kasowniku w autobusie. Aby prawidłowo zapisać na karcie komunikacyjnej dane dotyczące zrealizowanych zakupów należy: Wybrać na wyświetlaczu kasownika…

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8 ZAMÓWIENIE SEKTOROWE Procedura udzielania zamówienia dla dostaw o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 431 000 euro na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 PZP w związku z art. 362 – 394 ustawy Prawo zamówień publicznych Termin składania ofert: 11 lutego 2022 r. do godz….

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 04.10.2021 roku w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicach: 11-listopada i Samsonowicza zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 0, 3, 4 i 10 Szczegóły w nowej wersji rozkładu. Poniżej mapka z trasą objazdu:

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 01.06.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów. Zmiany w kursowaniu dotyczą linii nr 2. W związku z przystąpieniem Gminy Ćmielów do Porozumienia Międzygminnego od 01.06.2021 roku na terenie tej gminy zaczynają obowiązywać cenniki i uprawnienia do ulg stosowane w Porozumieniu Międzygminnym. Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Termin składania ofert: 07.01.2021 godz. 9.30 Dokumenty do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy. Załącznik nr  2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr  3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania….