Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez MZK Sp. z o.o. za okres dwóch kolejnych lat, tj. za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. i za…