Cennik biletów dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązujący od 01.01.2023 r.

Miejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa 0” – Ostrowiec Świętokrzyski.

Ceny biletów  zawierają podatek VAT w wysokości 8% .

Do korzystania z ulgi samorządowej ,,Ulga OKK” w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze miejskiej strefy biletowej uprawnieni są pasażerowie, będący użytkownikami Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej (OKK).

Podstawa prawna:
Zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIII/137/2022 z dn. 15.12.2022 r..
Cennik biletów – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIV/155/2022 z dn. 30.12.2022 r.