Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Cennik biletów w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obowiązuje od 01.01.2023 r.

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy samorządowy
“Ulga OKK”
Ulgowy
ustawowy
Dostępny
u kierowcy pojazdu
Bilety jednoprzejazdowe, karnetowe i czasowe
Bilet jednoprzejazdowy 2,50 1,50 1,25 3,00
Bilet karnetowy 10-przejazdowy 22,50 13,50 11,25
Bilet czasowy 60-minutowy 4,50 2,70 2,25
Bilet czasowy 24-godzinny 9,00 5,40 4,50
Bilety okresowe
Bilet 30-przejazdowy na okres 30 dni 67,50 40,50 33,75
Bilet 45-przejazdowy na okres 30 dni 100,00 60,00 50,00
Bilet 60-przejazdowy na okres 30 dni 130,00 78,00 65,00
Bilet bez limitu przejazdów na okres 14 dni 92,50 55,50 46,25
Bilet bez limitu przejazdów na okres 30 dni 187,50 112,50 93,75
Bilet bez limitu przejazdów na okres 90 dni 500,00 300,00 250,00

 

 

Miejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa 0” – Ostrowiec Świętokrzyski.

Ceny biletów  zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

UWAGI:

  1. Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60x40x20 cm oraz za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem zwierzęcia trzymanego na ręce oraz psów przewodników towarzyszących osobom niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą opłacie za bilet jednorazowy normalny.
  2. Nie podlega żadnej opłacie przewóz wózków z dziećmi i instrumentów muzycznych.
  3. Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być wyjęte z wózka jeśli w czasie jazdy nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem.
  4. Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to biletów uzupełniających stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.
  5. Bilety czasowe za przewóz osób oraz opłata bagażowa będą sprzedawane u kierowców autobusów.

 

 Podstawa prawna: Uchwała Nr LV/157/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. (zmieniająca Uchwałę Nr XLI/138/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r.).

  Uprawnienia do ulg w gminnych przewozach pasażerskich

   Przepisy porządkowe w gminnych przewozach pasażerskich