MPK w MZK

MZK zastąpiło MPK

Początek roku przyniósł zmiany w komunikacji miejskiej. Miejski Zakład Komunikacyjny zastąpił, dotychczas świadczące ostrowczanom usługi transportowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Ta nowa spółka bez obciążeń finansowych będzie służyła naszym mieszkańcom przynajmniej przez kolejne dziesięć lat.

O zmianach w tym zakresie oraz o planach na najbliższą przyszłość związanych z realizacją dużego projektu jakim jest „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” poinformowali podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent miasta Jarosław Górczyński, prezes MZK Jarosław Kateusz oraz przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, którzy podpisali symboliczne akty rozwiązania MPK i powołania MZK.

Przypomnijmy, że likwidacja jednej i powołanie drugiej spółki to efekt podjętej przed kilkoma miesiącami decyzji, związanej z przystąpieniem miasta Ostrowca, do dofinansowanego z Unii Europejskiej programu „Ekologiczny transport miejski”, którego część, dotycząca przebudowy dróg, będzie realizowana wspólnie z powiatem ostrowieckim.

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest przeniesienie bazy Zakładu Komunikacyjnego z centrum miasta na Alei Jana Pawła II, na jego obrzeża – ulicę Samsonowicza. Przetarg na jej budowę ma zostać ogłoszony do 10 stycznia.

– Chciałbym aby budowa bazy ruszyła już na wiosnę – podkreślał na konferencji prasowej prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Przetarg będzie składał się z trzech elementów, czyli budowy bazy wraz z zapleczem i infrastrukturą, budowy nowych dróg oraz budowy oświetlenia. Liczymy, że wybudowanie nowego odcinka drogi w rejonie ulicy Samsonowicza zachęci kolejne firmy do inwestowania na sąsiednich terenach. Nowe tereny inwestycyjne będą dzięki temu dobrze skomunikowane a działki znacznie zyskają na atrakcyjności – dodał prezydent.

W miejscu skrzyżowania powstanie rondo turbinowe, a wzdłuż ulicy Samsonowicza od 11 listopada do Bałtowskiej powstanie ścieżka rowerowa. Przebudowana zostanie też ulica 11 listopada od skrzyżowania z Ogrodową do Samsonowicza, która zostanie również poszerzona o pas dla busów. Przy samej bazie MPK powstaną punkty Park&Ride oraz Bike&Ride. Projekt obejmuje również stworzenie systemu biletowego wraz z aplikacją na smartfony, i co ważne wymianę 15 autobusów na ekologiczne. Do tej pory w ramach projektu „Ekologiczny Transport Miejski” udało się postawić 40 nowych wiat przystankowych, a docelowo będzie ich 50.

Podzielony na 2 etapy projekt, którego druga część realizowana jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu, opiewa łącznie na kwotę ponad 47 milionów złotych, z czego ponad 34 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej i ma zostać zakończony do 31 grudnia 2022 roku.

– Nie zamierzamy podnosić cen biletów autobusowych- zapowiada Jarosław Górczyński. – Uważam, że transport publiczny ma służyć mieszkańcom i naszym gościom.

Zanim tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji zasilą nowoczesne hybrydy, część autobusów jest i tak wymieniana na nowsze. W czwartek, 2 stycznia do Ostrowca dotarło pięć autobusów niskopodłogowych, zakupionych ze środków własnych spółki.

– Pozwolą nam one przetrwać do czasu zakupu nowoczesnych pojazdów hybrydowych – mówi prezes Jarosław Kateusz. -W tej chwili mamy już tylko autobusy niskopodłogowe.