Przekazanie terenu pod budowę bazy

Przekazano teren pod budowę nowej bazy.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oficjalnie przekazała teren pod budowę nowej bazy, wyłonionym w przetargu firmom, w ramach realizowanego zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” bazy operatora transportu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy ulicy Jana Samsonowicza, budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) i parkingu „Park & Ride”, wiaty „Bike & Ride” przy bazie operatora transportu publicznego oraz budowę wiaty „Bike & Ride” przy ul. Świętokrzyskiej, modernizację części oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej”.

Chodzi tu o firmy; ADMA, która wybuduje nową siedzibę operatora transportu publicznego, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które zajmie się budową dróg dojazdowych i parkingów oraz konsorcjum firm PW „Hutnik”, „Elektrobud” i ELMA odpowiedzialnemu za modernizację oświetlenia.

– To zadanie bardzo ważne nie tylko z perspektywy Ostrowca Świętokrzyskiego, ale i całego naszego regionu- uważa prezydent Jarosław Górczyński. Dzisiaj przekazujemy teren pod inwestycję, która zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście. Na obszarach przy ulicy Samsonowicza, które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wcześniej nabyła, zostanie realizowane zadanie o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych.

Jak twierdzi Prezydent miasta, przeniesienie komunikacji w ten rejon miasta spowoduje większe zainteresowanie terenami zlokalizowanymi w pobliżu, które są również własnością samorządu.

Należy pamiętać, że w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowano jeszcze m.in. zakup nowych autobusów, wdrożenie dynamicznej informacji pasażera oraz zintegrowanego biletu miejskiego.