Zachowaj odległość

Informujemy wszystkich naszych pasażerów, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. publicznym środkiem transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących (Dz. U. poz. 522 §3a.2.2)).
W związku z tym prosimy wszystkich pasażerów o dostosowanie się do w/w przepisów i zachowania bezpiecznej odległości od współpasażera. Po wejściu do autobusu należy zajmować co drugiego miejsce siedzące. W pojazdach zostały wywieszone stosowne informacje przypominające o tym obowiązku.