Dbamy o bezpieczeństwo pasażerów

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, decyzją prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, Zakładowi Usług Miejskich zlecone zostało zadanie polegające na przeprowadzeniu dezynfekcji najważniejszych miejsc w przestrzeni publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do tych zaliczają się wszystkie wiaty przystankowe.

– Podjąłem decyzję aby  w ramach profilaktyki walki z COVID-19 rozpocząć dezynfekcję przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta. W tej trudnej sytuacji w jakieś wszyscy jesteśmy, musimy zwracać szczególną uwagę na zdrowie, bezpieczeństwo. Dezynfekcja będzie przeprowadzana, na terenie całego miasta, szczególnie ważne są dla mnie przystanki oraz miejsca i przedmioty, z którymi najczęściej nasze dłonie mają kontakt. Jednocześnie apeluję aby tego kontaktu gołą dłonią unikać. – prezydent Jarosław Górczyński

We wtorek 7 kwietnia 2020r. na ulice miasta wyszli pracownicy Zakładu Usług Miejskich, którzy w sposób mechaniczny czyszczą przystanki i inne ogólnodostępne powierzchnie.