Od 4 stycznia uruchamiamy kursy do Kunowa

Nasi pasażerowie po 6 letniej przerwie znów będą mogli dojechać do Kunowa i okolic autobusami MZK. Stało się to możliwe dzięki trójstronnemu porozumieniu, jakie podpisały Gmina Ostrowiec, Gmina Kunów oraz MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porozumienie zakłada zorganizowanie przez MZK trzech tras: do Karczmy Miłkowskiej, Dołów Biskupich przez Boksyckę i Rudkę oraz do Kunowa przez Wymysłów i Janik. W lokalizacje te nasi pasażerowie dojadą autobusami linii 12 i 13. Zostanie także przedłużony kurs autobusu linii nr 2 do Karczmy Miłkowskiej.

Ambicją Zarządu MZK jest, by w najbliższej przyszłości rozszerzyć kursy o kolejne ościenne gminy. Na takich rozwiązaniach skorzystają bowiem wszyscy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież dojeżdżająca do ostrowieckich szkół. Według danych z samej tylko Gminy Kunów jest to grupa ponad 300 uczniów, którzy codziennie docierają do placówek szkolnych.

Porozumienie jest określane jako pilotażowe i podpisane zostało na 2 lata z perspektywą przedłużenia umowy. Ważną informacją jest to, że dla wszystkich pasażerów zostaną wprowadzone ulgi takie same jak dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmujące seniorów powyżej 75 roku życia oraz krwiodawców. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła już Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypominamy, że ceny biletów w strefie pierwszej to 2,50 zł, strefa druga 3,50 zł. oraz 4 zł. w strefie trzeciej. Dostępne będą też bilety okresowe.