ZAPYTANIE OFERTOWE PN. ,,DOSTAWA I SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO, Z OPCJĄ WYKUPU, ZAKUPU NOWEGO ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO”

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn. ,,Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, zakupu nowego elektrycznego samochodu osobowego”.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl

Termin składania ofert: 14 listopada 2023 r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe (samochód osobowy)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty