O przepisach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Z inicjatywy Zarządu MZK odbyło się spotkanie szkoleniowe połączone z prelekcją skierowane głównie do kadry kierowców miejskiego przewoźnika. W spotkaniu dotyczącym szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, najnowszych interpretacji prawnych
i zasad panujących na drodze, rozmawiali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roli ekspertów i szkoleniowców wystąpili – naczelnik wydziału Ruchu Drogowego KP w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. dr Dominik Kowalski oraz jego zastępca kom. Łukasz Kołodziejczak.

W spotkaniu udział wzięli również pracownicy pionu administracyjnego spółki.