Wynajem pojazdów

Oferujemy usługi wynajmu autobusów

  • wynajmy okolicznościowe, wycieczki regionalne

Warunki

Wynajem dla celów wycieczkowych i okazjonalnych dla osób fizycznych i prawnych.

  • Stawka za 1 godzinę / 20 km – 230,00 zł brutto (autobus).
  • Stawka za 1 wozokilometr – 11,50 zł brutto (autobus).
  • Stawka za 1 godzinę / 40 km – 200,00 zł brutto (bus VW Crafter).
  • Stawka za 1 wozokilometr – 5,00 zł brutto (bus VW Crafter).
  • Za wynajęcie autobusu obciąża się za minimum 1 godzinę.
  • Cena za wynajem liczona jest od momentu wyjazdu pojazdu z bazy MZK do momentu powrotu do zajezdni.
  • Cena za wynajem liczona jest ze stawki godzinowej. W przypadku, kiedy w trakcie 1 godziny pojazd wykona więcej niż 20 kilometrów, wówczas usługa liczona jest za wykonane kilometry.
  • Po przekroczeniu 1 godziny naliczana jest opłata za każdy następny rozpoczęty kwadrans w wysokości 1/4 ceny usługi za 1 godzinę.
  • W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjowania cen.

Aby dokonać zamówienia należy złożyć wypełniony formularz, który dostępny jest w wersji do pobrania pod poniższym linkiem:

ZAMÓWIENIE NA WYNAJEM AUTOBUSU 

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres sekretariat@mzkostrowiec.pl

W przypadku braku możliwości realizacji usługi, MZK prześle na nadawczy adres e-mail informację zwrotną o nieprzyjęciu zamówienia.

(Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a podane ceny mogą ulec zmianie!)