Parking

Oferujemy usługi parkowania pojazdów

  • samochody osobowe
  • samochody dostawcze

Parking jest położony na terenie bazy MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim (w przedniej i tylnej jej części).

Ceny (brutto)

  • samochód dostawczy (do 3,5 t) – 130 zł/miesiąc
  • samochód osobowy – 100 zł/miesiąc
  • postój do 24h – 20 zł (opłata do uiszczenia w kasie Spółki)
  • za nieuprawnione parkowanie pojazdu – 150 zł/dzień (Spółka w uzasadnionych przypadkach może założyć blokadę na koła pojazdu).

W przypadku abonamentu miesięcznego realizacja usługi wymaga spisania umowy z właścicielem pojazdu lub pełnomocnikiem.
Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce.

Umowa jest dostępna w kasie Spółki w godzinach 7:30-14:00.
Umowę może podpisać tylko właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik.
Do sporządzenia umowy wymagane są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • pełnomocnictwo
  • dowód rejestracyjny
  • numer NIP właściciela pojazdu

(Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a podane ceny mogą ulec zmianie!)