Weź udział w badaniu!

W związku podpisanym porozumieniem z dnia 24.05.2021r pomiędzy 17 gminami północnej części woj. świętokrzyskiego, rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.


Dokument umożliwi zebranie licznych danych i doprowadzi do powstania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility), który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.
Opracowanie planu pozwoli lepiej:
• wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, w całym obszarze funkcjonalnym,
• planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
• koordynować przyszłe inwestycje w regionie.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ww. dokumentów, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w tym badaniu. TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!
Pod podanym linkiem znajduje się ankieta. Jej wypełnienie zajmuje około 10 min.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy za poświęcony czas.