Ogłoszenie dotyczące przewozu bagażu podręcznego

Przypominamy pasażerom MZK Sp. z o. o., że zgodnie z przepisami porządkowymi:

§10. Dopuszcza się przewóz w pojazdach jako bagażu podręcznego:

  1. składanych hulajnóg, niewyposażonych w silnik – pod warunkiem, że są złożone i przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom;
  2. urządzeń wspomagających poruszanie się pieszych – w szczególności wrotek, rolek, deskorolek (w tym wyposażonych w silnik), nartorolek, nart – pod warunkiem, że są przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom.

§11. Zabrania się przewozu w pojazdach:

  1. rowerów i hulajnóg wyposażonych w silnik;
  2. wózków rowerowych;
  3. skuterów-wózków wyposażonych w silnik;
  4. dwukołowców (tzw. segway) i jednokołowców (tzw. monocykl) wyposażonych w silnik;
  5. hulajnóg, których nie można złożyć, z wyłączeniem małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącego dziecku, w sposób nie przeszkadzający innym pasażerom;
  6. wózków transportowych, z wyłączeniem toreb-wózków zakupowych;
  7. innych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów porządkowych w autobusach komunikacji miejskiej dostępne są na stronie internetowej Uchwala LXXIII/138/2022 (mzkostrowiec.pl)