Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 16.10.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii 3 Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 04.10.2021 roku w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicach: 11-listopada i Samsonowicza zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 0, 3, 4 i 10 Szczegóły w nowej wersji rozkładu. Poniżej mapka z trasą objazdu:

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 01.07.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 2, 7 i 11 Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety badania

Link do ankiety

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 26.06.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 8, 9 i 13 Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 01.06.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów. Zmiany w kursowaniu dotyczą linii nr 2. W związku z przystąpieniem Gminy Ćmielów do Porozumienia Międzygminnego od 01.06.2021 roku na terenie tej gminy zaczynają obowiązywać cenniki i uprawnienia do ulg stosowane w Porozumieniu Międzygminnym. Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 17.05.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 9 i 13 – przywracamy kursy w dni nauki szkolnej Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 26.04.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 3 – przywracamy kursy do Paulinowa przez ul. Zagłoby w dni robocze i soboty Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

Komunikat! Zmiany w rozkładzie

MZK w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 18.02.2021 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów Zmiany w kursowaniu dotyczą linii: 0. Szczegóły w nowej wersji rozkładu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Termin składania ofert: 07.01.2021 godz. 9.30 Dokumenty do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy. Załącznik nr  2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr  3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania….