Gmina Ćmielów

Cennik biletów w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych
w granicach administracyjnych Gminy Ćmielów

Obowiązuje od 01.01.2022 r.

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE GMINY ĆMIELÓW
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy ustawowy
(50%)
Jednorazowy
Strefa II
3,50 zł 1,75 zł

Podmiejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa II” – Grójec, Brzóstowa, Ćmielów.

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8% .

UWAGI:

 1. Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60x40x20 cm oraz za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem zwierzęcia trzymanego na ręce oraz psów przewodników towarzyszących osobom niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą opłacie za bilet jednorazowy normalny.
 2. Nie podlega żadnej opłacie przewóz wózków z dziećmi i instrumentów muzycznych.
 3. Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być wyjęte z wózka jeśli w czasie jazdy nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem.
 4. Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to biletów uzupełniających stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.
 5. Bilety czasowe za przewóz osób oraz opłata bagażowa będą sprzedawane u kierowców autobusów.
CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCE
PRZEZ 30 KOLEJNYCH DNI NA TERENIE GMINY ĆMIELÓW
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy samorządowy Ulgowy ustawowy
(50%)
TRASOWANY STREFA II OBOWIĄZUJĄCY W DNI ROBOCZE
(OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU)
103,20 zł 51,60 zł** 51,60 zł
TRASOWANY STREFA II OBOWIĄZUJĄCY WE WSZYSTKIE
DNI TYGODNIA
(CODZIENNIE)
130,20 zł 65,10 zł** 65,10 zł
SIECIOWY WSZYSTKIE STREFY OBOWIĄZUJĄCY WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
(CODZIENNIE)
180,00 zł 90,00 zł ** 90,00 zł

** Do korzystania z ulg samorządowych w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych
na obszarze podmiejskich stref biletowych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podmiejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa II” – Grójec, Brzóstowa, Ćmielów.

 Ceny biletów  zawierają podatek VAT w wysokości 8% .

UWAGI:

 1. Trasowanie biletów polega na określeniu trasy przejazdu poprzez wpisanie przystanków początkowego
  i docelowego, na podstawie deklaracji pasażera składanej podczas zakupu biletu. Przejazd na podstawie biletu trasowanego powinien odbywać się po możliwie najkrótszej trasie przejazdu, między przystankiem początkowym,
  a docelowym, z zachowaniem poniższych zasad:
  a) dopuszcza się dokonywanie przesiadek na linie autobusowe wewnątrz najkrótszej trasy przejazdu między
  przystankiem początkowym i docelowym,
  b) zabrania się korzystania z przystanków położonych poza najkrótszą trasą przejazdu w przypadku korzystania
  z tzw. „linii okrężnej”.
 2. Bilety okresowe dostępne są:
  a) w formie papierowej na okres 10 – 90 dni,
  b) w formie elektronicznej na okres 14 i 30 dni
 3. Ceny biletów okresowych, obowiązują przy zakupie biletu wyłącznie na okres kolejnych 30 dni. Dla okresu krótszego lub dłuższego niż 30 kolejnych dni cena jednostkowa za przejazd odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza według algorytmu cenowego Operatora publicznego transportu zbiorowego, z tym, że cena jednostkowa za przejazd skalkulowana dla biletu okresowego nie może być wyższa niż cena biletu jednorazowego.

 Podstawa prawna: Uchwała Nr LV/157/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. (zmieniająca Uchwałę Nr XLI/138/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r.).

  Uprawnienia do ulg w gminnych przewozach pasażerskich

   Przepisy porządkowe w gminnych przewozach pasażerskich