Cennik biletów dla Gminy Kunów obowiązujący od 01.01.2023 r.

Podmiejska strefa biletowa, oznaczona symbolem:

„Strefa K1” – Boksycka, Rudka, Wymysłów, Janik, Karczma Miłkowska.
„Strefa K2” – Kolonia Inwalidzka, Kunów.
„Strefa K3” – Bukowie, Chocimów, Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe.

Ceny biletów  zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

Do korzystania z ulgi samorządowej ,,Ulga OKK” w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze podmiejskich stref biletowych uprawnieni są pasażerowie, będący użytkownikami Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej (OKK).

Do korzystania z ulgi samorządowej ,,Ulga uczniowska” w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze podmiejskich stref biletowych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będący użytkownikami Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej (OKK).

Podstawa prawna:
Zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIII/137/2022 z dn. 15.12.2022 r..
Cennik biletów – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIV/155/2022 z dn. 30.12.2022 r.