Projekty unijne

Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – I etap

W 2018 roku przygotowano i złożono wniosek na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie, a jego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i będzie trwała do 2022 roku. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do  atmosfery z transportu publicznego. W zakres projektu wchodzi:

 • wymiana na nowe dziesięciu wyeksploatowanych autobusów miejskich,
 • zakup i montaż 40 wiat przystankowych,
 • budowa nowej bazy operatora transportu publicznego ze stacją obsługi, warsztatami, budynkiem administracyjno – dworcowym i myjnią autobusową przy ul. Jana Samsonowicza,
 • budowa dróg dojazdowych do bazy,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • utworzenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride,
 • wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego,
 • kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

W latach 2018-2019 zamontowano na terenie miasta 40 wiat przystankowych. W roku 2020 trwać będą prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowalnych nowej bazy operatora transportu publicznego, dróg, parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride”, a także modernizacja oświetlenia zaplanowana jest na 2021 rok.

Wartość projektu: 25 296 060,70 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 17 248 598,32 zł
Lata realizacji: 2018-2022

Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap

W 2019 roku przygotowano i złożono wniosek na kontynuację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany
w partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim. Projekt przewiduje przebudowę niezbędnej infrastruktury w rejonie mającej powstać w I etapie przedsięwzięcia nowej bazy komunikacji miejskiej tj.

 • przebudowę ul. 11 – go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
  z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem (zadanie powiatu),
 • budowę ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do nowej bazy operatora z buspasem, ścieżką rowerową, oświetleniem energooszczędnym (zadanie powiatu).

Projekt zakłada również zakup 5 autobusów hybrydowych wraz z wyposażeniem, montaż 10 wiat przystankowych, 6 tablic informacji przystankowej (inteligentny system transportowy), zakup elementów systemu zintegrowanej karty miejskiej oraz przeprowadzenie kampanii promującej ekologiczny transport.

W 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie robót budowlanych, zakup autobusów oraz montaż wiat przystankowych przewidziane jest na 2021 rok.

Wartość projektu: 21 798 982,40 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 16 999 943,90 zł
Lata realizacji: 2019-2022