Wydawanie Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej

Poniżej publikujemy regulamin i zasady funkcjonowania Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej nazywanej OKK. Poniższe informacje posłużą Państwu do sprawnego wyrobienia karty, zarówno dla osób dorosłych jak i nieletnich podopiecznych. Skrócone informacje oraz Regulamin wyjaśnią zasady funkcjonowania systemu oraz formy doładowania OKK.

Regulamin OKK

Od dziś tj. od 2 stycznia 2023 r. OKK można wyrobić w nowej siedzibie MZK przy ul. Jana Samsonowicza 3. Ponadto od 3 stycznia uruchomiony zostanie tzw. Punkt Personalizacji OKK w budynku przy Ostrowieckim Browarze Kultury ul. Siennieńska 54. (tzw. budynek R1 Strefa Aktywności Społecznej). Wejście do budynku będzie możliwe zarówno od strony dziedzińca OBK jak i od ul. Siennieńskiej. Wejście będzie odpowiednio oznakowane. W najbliższych dniach OKK będzie można wyrobić w godz. od godz. 8.00 do 14.00 zarówno w przy u. Samsonowicza 3 jak i ul. Siennieńskiej 54.

Warunkiem wydania Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej jest uzupełnienie elektronicznego formularza danych osobowych w Punkcie Personalizacji, czym zajmie się upoważniony pracownik MZK. Ponadto mieszkaniec będzie musiał przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna). Osoba ubiegająca się o wydanie karty OKK jest zobowiązana do zweryfikowania podanych i umieszczonych w formularzu personalizacji danych pod kątem ich prawidłowości, co potwierdza podpisem na wydruku wypełnionego formularza. Dla potrzeb wydania karty OKK do formularza personalizacji można załączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3,0 cm. Zdjęcie można także wykonać w Punkcie Personalizacji. Jeśli jednak chcemy wyrobić kartę szybko i sprawnie, warto przynieść swoje zdjęcie!
Pierwsza karta OKK wydawana jest mieszkańcom bezpłatnie.

 

 

 

 


OKK dla dzieci i młodzieży

Za osobę niepełnoletnią personalizacji i odbioru karty OKK dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. Osoby, które ukończyły 13 rok życia mogą same wyrobić Kartę OKK bez udziału opiekuna prawnego, jednakże po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. Młodzież szkolna nie posiadająca dowodu osobistego powinna znać nr PESEL dla potrzeb uzupełnienia danych w formularzu personalizacji.

Doładowanie karty

By doładować kartę w przyszłości należy posłużyć się tzw. elektroniczną portmonetką (EP) jest to usługa uruchomiona na karcie OKK, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem skorzystania z funkcji płatniczej karty, tj. wykorzystania zgromadzonych środków do wnoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską autobusami MZK, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

Doładowanie – zasilenie środkami pieniężnymi karty OKK, umożliwiające korzystanie z funkcji płatniczej, działającej na zasadzie przedpłaconej karty, tzw. elektronicznej portmonetki odbywać się będzie za pomocą Systemu Doładowania Karty (SDK) w serwisie internetowy w ramach portalu okk.mzkostrowiec.pl

Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje odnośnie OKK znajdą Państwo w Regulaminie. Zachęcamy do sukcesywnego wyrabiania Karty OKK. Jednocześnie informujemy, iż do dnia 28.02.2023 r. wszyscy pasażerowie mogą korzystać z ulg samorządowych bez posiadania karty OKK. Jest to okres przejściowy umożliwiający wszystkim chętnym pasażerom uzyskanie karty OKK. W przypadku przejazdów na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza to możliwość przejazdu jednorazowego bez karty OKK w cenie 1,50 zł do końca lutego 2023 r.