Karta OKK – najczęściej zadawane pytania

W celu usprawnienia procesu personalizacji udostępniamy do pobrania formularz personalizacji, który po wydrukowaniu należy wypełnić i dostarczyć wraz ze zdjęciem

do punktu personalizacji link do formularza 

link do pobrania Regulaminu Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej

W związku z licznymi pytaniami na temat wydawania i funkcjonowania karty OKK, jakie zadają nasi Pasażerowie telefonicznie, mailowo
i w przestrzeni internetowej, przygotowaliśmy odpowiedzi na powtarzające się najczęściej.

1. Czy wydanie karty OKK jest płatne?

Odp. Pierwsza karta OKK wydawana jest całkowicie bezpłatnie. Dopiero wydanie kolejnej karty OKK (duplikatu) może być odpłatne – np. jeśli kartę OKK utracimy lub zniszczymy. Jeśli jednak nasza karta OKK będzie miała wadę fabryczną lub błędy personalizacyjne, które uniemożliwią korzystanie z niej, wówczas wymiana odbędzie się na koszt MZK.

2. Do czego służy karta OKK?

Odp. Karta OKK ma kilka funkcji:
a) podstawową funkcją karty OKK jest to, że daje prawo do ulgi samorządowej OKK dla Pasażerów, którzy są mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego, Kunowa, Bodzechowa i Ćmielowa. I tak np. w Ostrowcu Świętokrzyskim bilet jednorazowy z kartą OKK po 28 lutego br. nadal będzie kosztował 1,50 zł.
b) karta OKK staje się biletem okresowym. MZK nie będzie prowadzić już sprzedaży dotychczasowych “legitymacji” miesięcznych. Jeśli korzystamy z biletów okresowych, należy wyrobić kartę OKK. Nadal będziemy prowadzić sprzedaż biletów okresowych przez aplikację zbiletem.pl, jednak jej zasięg ograniczony jest wyłącznie do strefy biletowej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
c) karta OKK jest elektroniczną portmonetką, którą możemy doładować środkami pieniężnymi, za które kupimy w autobusie bilet w kasowniku (przykładając kartę do kasownika).
d) karta OKK zastępuje dokumenty uprawniające do ulg samorządowych i ustawowych. Nasze uprawnienia do ulg podczas personalizacji kart zostaną na niej zapisane (rodzaj ulgi, okres, na jaki obowiązuje). Nie będzie więc potrzeby, by przy kontroli biletowej okazywać się np. dowodem – by udokumentować wiek, czy legitymacją szkolną, bądź legitymacją Honorowego Krwiodawcy.

3. Czy obowiązują bilety papierowe i czy nadal można je zakupić?

Odp. Tak, bilety papierowe nadal obowiązują i można je zakupić w siedzibie MZK lub punktach sprzedaży (np. kioski) na terenie miasta. Nie przewidujemy wycofania biletów papierowych.
Do 28 lutego br. wszyscy pasażerowie korzystający z papierowych biletów jednorazowych lub karnetów nadal będą mogli zakupić je w cenie 1,50 zł za jeden bilet (13,50 zł za jeden karnet 10-przejazdowy). Natomiast, by od 1 marca br. móc skorzystać z ulgi w cenie biletu 1,50 zł, z papierowym biletem należy posiadać kartę OKK. Od 1 marca br. to właśnie karta OKK uprawnia do ulgi samorządowej OKK.

4. Czy senior powyżej 75 roku życia musi wyrobić kartę OKK?

Odp. Nie, senior powyżej 75 roku życia nie ma obowiązku wyrabiać karty OKK. Jeśli jednak zdecyduje się korzystać z tej karty – może ją wyrobić. Wówczas nie będzie musiał okazywać się dowodem osobistym podczas kontroli, a w przyszłości będzie mógł korzystać ze zniżek i rabatów, jakie planuje wprowadzić Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Jeśli senior zdecyduje się korzystać z karty OKK, należy pamiętać, że będzie miał obowiązek rejestrować każdy przejazd tzn. przyłożyć kartę do kasownika po wejściu do autobusu.

5. Czy Punkty Personalizacji będą czynne w godzinach popołudniowych?

Odp. Tak, planujemy zaproponować naszym Pasażerom otwarcie Punktów w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.
W tej chwili akcja wydawania kart dopiero ruszyła. Jest to dla nas wszystkich sytuacja nowa, dlatego w tym tygodniu (2-5 stycznia br.) chcemy zapewnić pełną sprawność techniczną punktów, zadbać, by połączenia internetowe działały bez zakłóceń, a formularze elektroniczne umożliwiały wprowadzenie wszystkich danych. W kolejnym tygodniu podamy do wiadomości, w jakie dni tygodnia będzie można wyrobić kartę OKK w godzinach popołudniowych. Przypominamy, że dla skorzystania z ulg mamy czas na wyrobienie karty OKK do końca lutego br. W pierwszej kolejności zapraszamy Pasażerów, który korzystają z biletów miesięcznych.

6. Czy rodzic/opiekun może wyrobić kartę OKK dla swojego dziecka?

Odp. Tak, dla niepełnoletniego to właśnie rodzić lub opiekun może wyrobić kartę OKK. Jeśli chcemy zrobić to bez obecności dziecka będziemy potrzebować: swojego dokumentu tożsamości,  zdjęcia dziecka i kopii jego legitymacji szkolnej, bądź innego dokumentu (o ile takie dokumenty posiada). Dopuszczamy sytuacje, by młodzież powyżej 13 roku życia wyrabiała kartę OKK samodzielnie – wówczas potrzebna będzie legitymacja szkolna i znajomość numeru PESEL.

7. Czy można wyrobić kartę OKK dla innej osoby?

Odp. Tak, można wyrobić kartę OKK dla innej dorosłej osoby. Będziemy potrzebować: pisemnego upoważnienia oraz zdjęcia i kopii dokumentu tożsamości osoby, dla której ma zostać wydana karta OKK. Przy wyrabianiu kart OKK należy także okazać swój dokument tożsamości.

8. Czy można przyspieszyć proces personalizacji karty OKK?

Odp. Tak, przyniesienie własnego zdjęcia znacznie skróci czas wydawania karty OKK.

 

Listę pytań i odpowiedzi będziemy uzupełniać.