ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW I TABORU AUTOBUSOWEGO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Usługa utrzymania czystości obiektów i taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl lub w formie papierowej w siedzibie Spółki (ul. Jana Samsonowicza 3).

Termin składania ofert: 23 stycznia 2024 r. do godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – RODO

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodatkowo:

Zestawienie powierzchni