ZAPYTANIE OFERTOWE PN. ,,MODERNIZACJA SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 266 – POGOTOWIE TECHNICZNE”

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn. ,,Modernizacja samochodu specjalnego STAR 266 – Pogotowie techniczne”.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl

Termin składania ofert: 18 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty