SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8 ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie sektorowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych)   Termin składania ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1100 Termin otwarcia ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1130   Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr  1  – Formularz ofertowy Załącznik nr  2  – …

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8 ZAMÓWIENIE SEKTOROWE Procedura udzielania zamówienia dla dostaw o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 431 000 euro na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 PZP w związku z art. 362 – 394 ustawy Prawo zamówień publicznych Termin składania ofert: 11 lutego 2022 r. do godz….

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Termin składania ofert: 07.01.2021 godz. 9.30 Dokumenty do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy. Załącznik nr  2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr  3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania….